Oferta

Kommunalservice Vornkahl Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Tczewie, przy ulicy Czatkowskiej 8 oferuje swój szeroki program usług komunalnych w północnym regionie Polski. Środkiem ciężkości działalności spółki jest utylizacja odpadów organicznych, produkcja wysokiej jakości kompostu na terenie kompostowni w Tczewie, oraz usługi kontenerowe.

Nawóz wykorzystywany jest przede wszystkim rolniczo na naszym gospodarstwie, jak również przez okolicznych rolników. Poza tym kompost stosuje sie do rekultywacji, przy zakładaniu skwerów, placów zieleni, trawników, terenów zieleni miejskiej i przemysłowej, przy budowie dróg, w szkółkach leśnych, przy zadrzewianiu i zalesianiu terenów. Posiadamy wszelkie zezwolenia na transport i utylizację odpadów organicznych oraz na sprzedaż kompostu.

O cenie utylizowanych u nas odpadów decydują: ich skład, ilość, a także długość okresu na jaki podpisujemy umowę z wytwórcami odpadów. Działalność spółki rozwiązuje lokalne problemy zagospodarowania odpadów organicznych. Nowoczesne zaplecze techniczne i organizacyjne, 20 letnie doswiadczenie oraz dzialalnosc zgodna z wytycznymi UE powodują iż kompostowanie odpadów jest nie tylko nieuciążliwe lecz przede wszystkim bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi.

 wykonanie: Netidea.pl - Strony internetowe

Kompostownia to nowoczesne zaplecze techniczne. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kompostowni.