Kontakt

SIEDZIBA FIRMY
83 - 110 TCZEW
Ul. Czatkowska 8

TELEFON: 058-6920171    TELEFAX: 058-6820155  TEL. KOM.: 0603 620 310

kompostownia@wp.plwykonanie: Netidea.pl - Strony internetowe

Kompostownia. Usługi kontenerowe. Utylizacja osadów ściekowych i innych odpadów powstających w oczyszczalniach ścieków - to tylko niektóre z naszych usług zapraszamy do kontaktu.