kontenery

PIASEK Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
wykonanie: Netidea.pl - Strony internetowe

Kompostownia

Zapraszamy o odwiedzenia strony kompostownia. Najlepsza kompostownia w kraju. Kompost. Kompostownia produkuje nawóz wykorzystywany jest przede wszystkim rolniczo na naszym gospodarstwie, jak również przez okolicznych rolników. Poza tym kompost stosuje sie do rekultywacji, przy zakładaniu skwerów, placów zieleni, trawników, terenów zieleni miejskiej i przemysłowej, przy budowie dróg, w szkółkach leśnych, przy zadrzewianiu i zalesianiu terenów kompostownia. Kompostownia posiada wszelkie zezwolenia na transport i utylizację odpadów organicznych oraz na sprzedaż kompost.

usługi kontenerowe

Usługi kontenerowe zapraszamy do skorzystania z oferty usługi kontenerowe. O cenie utylizowanych u nas odpadów decydują: ich skład, ilość, a także długość okresu na jaki podpisujemy umowę z wytwórcami odpadów, usługi kontenerowe. Działalność spółki rozwiązuje lokalne problemy zagospodarowania odpadów organicznych oraz proponuje usługi kontenerowe. Nowoczesne zaplecze techniczne i organizacyjne oraz usługi kontenerowe, 20 letnie doswiadczenie oraz dzialalnosc zgodna z wytycznymi UE powodują iż kompostowanie odpadów jest nie tylko nieuciążliwe lecz przede wszystkim bezpieczne dla środowiska.

Kompostownia. Zajmujemy się przeróbką i utylizacja odpadów wykorzystujemy najnowsze technologie kompostowania w wyniku której powstaje kompost.